Bakım ve Onarım

Güneş enerji santralleri kullanım ömrü açısından diğer teknolojilerden çok ileri bir düzeydedir. Bir güneş enerji panelinin ortalama ömrü 25 yıl kadardır. Bu ürünlerin uzun ömürlü olması bakım gerektirmediği anlamına gelmemektedir. Bir problemin oluşmadan önce çözülebilmesi için ilk adım düzenli olarak bakımının yapılmasıdır. Düzenli aralıklar ile yapılan bu bakımlar sayesinde güneş enerji santralleri daha etkili ve verimli çalışmaktadır. Güneş enerji santrallerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan birkaçını aşağıdaki şekilde aktarabiliriz;

  • En önemli noktalardan biri yer altı kanallarında yaşayan farelerdir. Yuvalarını bu sıcak alanlara yapan fareler kablolara zarar vermektedirler.Bu nedenle bakım ve onarımda ilk yapılması gereken saha ilaçlamasıdır.Bu sayede bu fareler ges sahalarından uzaklaştırılırlar.

  • Ges de kullanılan şalterler, elektrik arızalarının en önemli nedenlerindendir. Bu şalterlerde aşırı ısınma sorunları meydana gelebilmektedir.Isınma sorunu, bağlantı bakımlarının yapılması ile çözülür. GES sahasında yılda en az 1 kere tüm bağlantıların ısı testlerinin yapılması önemlidir.
  • Yağlı trafolarda yağ-gaz analizlerinin yapılması önemli bir maddedir. Dirençlerin ölçülmesi, olası arızaların tespiti bakımından önemlidir.
  • Ges arızalarından biri olan röleler, ekstra bakım ister. Röle ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
  • Kablo konektör birleşimleri eğer yeterli özenle yapılmazsa sistemin çalışmasını olumsuz etkiler.Periyodik bakım sırasında dik kat edilmesi gereken noktalardandır.

Hizmet kapsamındaki Çalışmalar

  • Veri analizi ve optimizasyon
  • Periyodik bakımlar ve gerekli onarımlar.
  • Arıza yönetimi ve raporlaması